Yu-Gi-Oh Zexal 3

 

เรื่องย่อ

โดยเรื่องราวของเด็กหนุ่มชื่อว่า สึคุโมะ ยูมะ เขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นดูเอลลิสต์ให้ได้ แต่ด้วยความบ้าบิ่นในตัวเขา จึงมักจะสร้างเรื่องวุ่นวายให้กับทางโรงเรียนเสมอ ๆ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อ เรียวงะ เพื่อนในโรงเรียนมาท้าให้ ยูมะ สู้ตัวต่อตัวกับเขาระหว่างการต่อสู้นั้นเอง วิญญาณลึกลับที่เรียกตนเองว่าแอสทราลได้ปรากฏตัวขึ้นและช่วยให้เขาชนะ แอสทรัล ได้อธิบายให้ยูมะ ฟังว่า เขากำลังค้นหาความทรงจำที่หายไปของเขาซึ่งได้เปลี่ยนเป็นการ์ดมอนสเตอร์ ทั้ง 99 ใบ ซึ่งกระจายไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เองยูมะจึงช่วยเหลือเขาในการตามหาการ์ดเหล่านั้นและแถมยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูเอลให้กับตัวเขาด้วย การเดินทางจึงเริ่มต้น

 

 

Yu-Gi-Oh Zexal : ยูกิโอ เซอัล ภาค 1 [ซับไทย]

Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 1
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 2
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 3
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 4
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 5
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 6
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 7
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 8
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 9
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 10
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 11
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 12
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 13
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 14
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 15
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 16
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 17
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 18
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 19
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 20
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 21
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 22
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 23
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 24
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 25
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 26
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 27
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 28
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 29
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 30
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 31
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 32
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 33
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 34
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 35
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 36
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 37
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 38
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 39
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 40
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 41
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 42
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 43
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 44
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 45
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 46
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 47
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 48
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 49
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 50
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 51
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 52
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 53
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 54
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 55
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 56
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 57
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 58
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 59
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 60
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 61
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 62
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 63
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 64
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 65
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 66
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 67
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 68
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 69
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 70
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 71
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 72
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 1 [ซับไทย] ตอนที่ 73

 

 

Yu-Gi-Oh Zexal II : ยูกิโอ เซอัล ภาค 2 [ซับไทย]

Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 74
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 75
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 76
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 77
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 78
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 79
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 80
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 81
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 82
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 83
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 84
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 85
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 86
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 87
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 88
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 89
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 90
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 91
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 92
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 93
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 94
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 95
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 96
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 97
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 98
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 99
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 100
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 101
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 102
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 103
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 104
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 105
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 106
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 107
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 108
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 109
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 110
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 111
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 112
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 113
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 114
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 115
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 116
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 117
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 118
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 119
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 120
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 121
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 122
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 123
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 124
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 125
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 126
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 127
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 128
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 129
Yu-Gi-Oh Zexal ตอนที่ 130 ยังไม่มีคนทำซับ
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 131
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 132
Yu-Gi-Oh Zexal ตอนที่ 130 ยังไม่มีคนทำซับ
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 134
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 135
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 136
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 137
Yu-Gi-Oh Zexal ภาค 2 [ซับไทย] ตอนที่ 138

 

ตอนต่อไปรอก่อนนะคะ