Strike the Blood ตอนที่ 23 [ซับไทยโด

จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Akatsuki Kojou เด็กหนุ่มที่เคยคิดว่าแวมไพร์มีแต่ในตำนาน แต่กลับต้องมากลายเป็นผู้สืบทอดแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุด รุ่นที่ 4 ของ Primogenitor ระหว่างที่พยายามใช้ชีวิตเหมือนคนปกติกับเพื่อนที่เป็นมนุษย์ธรรมดา เขาโดนสะกดรอยตามโดยเด็กสาวในชุดนักเรียน Hirameki Yukina ที่ต้องการล่าพวกแวมไพร์ที่ชั่วร้าย

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ซับไทย

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 1
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 2
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 3
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 4
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 5
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 6
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 7
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 8
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 9
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 10
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 11
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 12 แก้ไขตอนที่ 12
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 13
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 14
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 15
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 16
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 17
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 18
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 19
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 20
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 21
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 22
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 23
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 24จบ

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ OVA1 ซับไทย สำรอง ตอน OVA1 สำรอง ตอน OVA1 สำรอง ตอน OVA1

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ OVA2 ซับไทย สำรอง ตอน OVA2 สำรอง ตอน OVA2 สำรอง ตอน OVA2

 

ลิ้งสำรอง Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่  ดูได้ทุกลิ้ง

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 1

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 2

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 3

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 4

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 5

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 6

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 7

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 8

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 9

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 10

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 11

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 12

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 13

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 14

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 15

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 16

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 17

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 18

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 19

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 20

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 21

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 22

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 23

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 24จบ

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ OVA1 ซับไทย

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ OVA2 ซับไทย

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ สำรอง ซับไทย 1

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 01
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 02
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 03
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 04
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 05
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 06
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 07
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 08
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 09
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 10
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 11
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 12
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 13
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 14
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 15
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 16
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 17
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 18
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 19
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 20
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 21
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 22
Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ ตอนที่ 24จบ

 cartoon-lunla

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ สำรอง ซับไทย 2

Strike the Blood ตอนที่ 1 ซับไทยโดย [Minami-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 2 ซับไทยโดย [Minami-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 4
Strike the Blood ตอนที่ 5 ซับไทยโดย [Minami-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 6 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 7 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 8 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 9 
Strike the Blood ตอนที่ 10 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 11 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 12 [ซับไทยโดย CSA-FS]
Strike the Blood ตอนที่ 13
Strike the Blood ตอนที่ 14
Strike the Blood ตอนที่ 15

Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่ สำรอง ซับไทย 3

Strike the Blood ตอนที่ 1 
Strike the Blood ตอนที่ 2 
Strike the Blood ตอนที่ 3 
Strike the Blood ตอนที่ 4 
Strike the Blood ตอนที่ 5 
Strike the Blood ตอนที่ 6 
Strike the Blood ตอนที่ 6 
Strike the Blood ตอนที่ 7 
Strike the Blood ตอนที่ 8 
Strike the Blood ตอนที่ 9 
Strike the Blood ตอนที่ 10 

ลิ้งสำรอง Strike the Blood สายเลือดแท้ที่สี่  ดูได้ทุกลิ้ง

Strike the Blood ตอนที่ 1

Strike the Blood ตอนที่ 2

Strike the Blood ตอนที่ 3

Strike the Blood ตอนที่ 4

Strike the Blood ตอนที่ 5

Strike the Blood ตอนที่ 6

Strike the Blood ตอนที่ 7

Strike the Blood ตอนที่ 8

Strike the Blood ตอนที่ 9

Strike the Blood ตอนที่ 10

Strike the Blood ตอนที่ 11

Strike the Blood ตอนที่ 12

Strike the Blood ตอนที่ 13

Strike the Blood ตอนที่ 14

Strike the Blood ตอนที่ 15

Strike the Blood ตอนที่ 16

Strike the Blood ตอนที่ 17

Strike the Blood ตอนที่ 18

Strike the Blood ตอนที่ 19

Strike the Blood ตอนที่ 20

Strike the Blood ตอนที่ 21

Strike the Blood ตอนที่ 22

Strike the Blood ตอนที่ 23

Strike the Blood ตอนที่ 24จบ