Sousei no Onmyouji

อัพเดท ตอนที่ 29 ซับไทย

เรื่องย่อ

“เอนมะโด โรคุโร่” เด็กหนุ่ม ม.ต้น ตั้งเป้าหมายเป็น “องเมียวจิ” ที่มีความสามารถในการขับไล่ปีศาจจากต่างมิติที่เรียกว่า “นางาโนะ” แต่ต้องการออกจากวงการ พออายุ 14 ปี เขากลับถูกเลือกให้เป็นผู้ขับไล่ปีศาจอีกครั้ง แล้วยังถูกกำหนดให้ต้องแต่งงานกับ “อาคาชิโนะ เบนิโอะ” สาวที่ไม่ค่อยถูกชะตากับเขามากนัก

Sousei no Onmyouji ซับไทย

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11 

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 15   สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 16   สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 17   สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 18   สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29

Sousei no Onmyouji ตอนที่ 30 (ยังไม่มา)