122-1

อัพเดท ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

เรื่องย่อ

ภาค Spin Off (ภาคเสริม / พิเศษ) แนว Comedy ของผ่าพิภพไททัน

Shingeki! Kyojin Chuugakkou พากย์ไทย

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 1   สำรอง ตอนที่ 1  สำรอง ตอนที่ 1

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 2  สำรอง ตอนที่ 2 สำรอง ตอนที่ 2

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 4  สำรอง ตอนที่ 4 สำรอง ตอนที่ 4

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 6  สำรอง ตอนที่ 6 สำรอง ตอนที่ 6

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8 สำรอง ตอนที่ 8

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11 สำรอง ตอนที่ 11

Shingeki! Kyojin Chuugakkou ตอนที่ 12 สำรอง ตอนที่ 12 สำรอง ตอนที่ 12