Puchimas! ปุจิมาส!

เรื่องย่อ

 

เรื่องราวของตัวละครในเรื่อง IDOLM@STER ที่ต้องมาพบสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดจิ๋ว ที่คล้ายพวกเธอในสถานที่ต่างๆ

Puchimas! ปุจิมา พากย์ไทย

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 1 /สำรอง ตอนที่ 1

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 2 /สำรอง ตอนที่ 2

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 3 /สำรอง ตอนที่ 3

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 4 /สำรอง ตอนที่ 4

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 5

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 6

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 7

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 8

Puchimas! ปุจิมาส! ตอนที่ 9