2

อัพเดท ตอนที่ 8 ซับไทย

เรื่องย่อ

เรื่องในชีวิตประจำวัน ภายในรั้วโรงเรียนของ 3 สาวที่มีนิสัยแตกต่างกัน

Oshiete! Galko-chan ซับไทย

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 1 ซับไทย สำรอง ตอน 1 สำรอง ตอน 1 สำรอง ตอน 1

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 2 ซับไทย สำรอง ตอน 2 สำรอง ตอน 2 สำรอง ตอน 2

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 3 ซับไทย สำรอง ตอน 3 สำรอง ตอน 3 สำรอง ตอน 3

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 4 ซับไทย สำรอง ตอน 4 สำรอง ตอน 4 สำรอง ตอน 4

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 5 ซับไทย สำรอง ตอน 5 สำรอง ตอน 5

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 6 ซับไทย สำรอง ตอน 6 สำรอง ตอน 6 สำรอง ตอน 6

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 7 ซับไทย สำรอง ตอน 7 สำรอง ตอน 7 สำรอง ตอน 7

Oshiete! Galko-chan ตอนที่ 8 ซับไทย สำรอง ตอน 8 สำรอง ตอน 8 สำรอง ตอน 8