Masou Gakuen HxH

Tag : Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ซับไทย

อัพเดท SP 1 ซับไทย

เรื่องย่อ

“คิซุนะ ฮิดะ” มีความสามารถแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนักในการขับ HHG (Heart Hybrid Gear) จนวันหนึ่งพี่สาวของเขาได้แนะนำให้ไปเข้าโรงเรียนยุทธศาสตร์การป้องกัน “Ataraxia” ที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่นั่นมีความสามารถในการขับ HHG เพื่อต่อสู้กับผู้รุกรานจากต่างโลก และถึงแม้ความสามารถของคิซุนะจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นัก แต่เขาสามารถกระตุ้นความรู้สึกของสาวๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของพวกเธอได้!

ตัวอย่าง PV

Masou Gakuen HxH SP ซับไทย

Masou Gakuen HxH ตอน SP 1 ซับไทย  สำรอง   ตอน SP 1  สำรอง   ตอน SP 1 สำรอง   ตอน SP 1

Masou Gakuen HxH  ซับไทย

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 1 สำรอง ตอนที่ 1

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 2 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2 สำรอง   ตอนที่ 2

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 3 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3 สำรอง   ตอนที่ 3

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 4 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4 สำรอง   ตอนที่ 4

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 5 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5 สำรอง   ตอนที่ 5

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 6 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6 สำรอง   ตอนที่ 6

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 7 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 8 ซับไทย สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 9 ซับไทย สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 10 ซับไทย สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 11 ซับไทย สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 12 ซับไทย END สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12