1

อัพเดท ตอน 12-13 ซับไทย

เรื่องย่อ

เรื่องนี้จะเป็นตัวแยกมาจากเนื้อเรื่องหลัก โดยเรื่องนี้จะย้อนไปในสมัยที่ซินแบดยังเด็กอยู่ เราจะได้รู้ว่าซินแบดกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรบ้าง

Magi : Sinbad No Bouken OVA ซับไทย

Magi Sinbad No Boukenตอนที่ 1

Magi Sinbad No Boukenตอนที่ 2

Magi Sinbad No Boukenตอนที่ 3

Magi Sinbad No Boukenตอนที่ 4

Magi Sinbad No Boukenตอนที่ 5

Magi : Sinbad No Bouken OVA ซับไทย

Magi : Sinbad No Bouken ตอนOVA 1         สำรอง  ตอนOVA 1        สำรอง   ตอนOVA 1

Magi : Sinbad No Bouken ตอนOVA 2         สำรอง  ตอนOVA 2

Magi : Sinbad No Bouken ตอนOVA 3         สำรอง  ตอนOVA 3

Magi : Sinbad No Bouken ตอนOVA 5         สำรอง  ตอนOVA 5        สำรอง  ตอนOVA 5     สำรอง  ตอนOVA 5

Magi : Sinbad No Bouken ซับไทย

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 1  สำรอง ตอนที่ 1  สำรอง ตอนที่ 1  สำรอง ตอนที่ 1

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 2  สำรอง ตอนที่ 2  สำรอง ตอนที่ 2  สำรอง ตอนที่ 2

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 4  สำรอง ตอนที่ 4  สำรอง ตอนที่ 4  สำรอง ตอนที่ 4

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 6  สำรอง ตอนที่ 6  สำรอง ตอนที่ 6  สำรอง ตอนที่ 6

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 10  สำรอง ตอนที่ 10  สำรอง ตอนที่ 10  สำรอง ตอนที่ 10

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11

Magi : Sinbad No Bouken ตอนที่ 12-13 END  สำรอง ตอนที่ 12-13  สำรอง ตอนที่ 12-13  สำรอง ตอนที่ 12-13