kuromukuro

 

อัพเดท ตอนที่ 23 ซับไทย

เรื่องย่อ

วัตถุโบราณถูกค้นพบที่เขื่อน เป็นที่สนใจของนานาชาติ ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยระดับโลกขึ้นที่นั่น จนถึงหน้าร้อนของปี 2016 ซามูไรที่หลับไหลมานานได้ตื่นขึ้น

Kuromukuro ซับไทย

Kuromukuro ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Kuromukuro ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Kuromukuro ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Kuromukuro ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Kuromukuro ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Kuromukuro ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Kuromukuro ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Kuromukuro ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Kuromukuro ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Kuromukuro ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Kuromukuro ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Kuromukuro ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12

Kuromukuro ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13

Kuromukuro ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14

Kuromukuro ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15

Kuromukuro ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16

Kuromukuro ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17

Kuromukuro ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18

Kuromukuro ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19

Kuromukuro ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20

Kuromukuro ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21

Kuromukuro ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22

Kuromukuro ตอนที่ 23 / สำรองตอนที่ 23 / ตอน23 / ตอน23

Kuromukuro ตอนที่ 24