1

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องบทนี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ก็ผ่านมาได้ราวๆ 17 วันหลังจากที่ได้เจอกับชิโนบุ

Koyomimonogatari ซับไทย

Kowabonตอนที่ 1

Kowabonตอนที่ 2

Kowabonตอนที่ 3

Kowabonตอนที่ 4

Kowabonตอนที่ 5

Kowabonตอนที่ 6

Kowabonตอนที่ 7

Kowabonตอนที่ 8

Kowabonตอนที่ 9

Kowabonตอนที่ 10

Koyomimonogatari ซับไทย

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Koyomimonogatari ONA ตอนที่ 12 END  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12