2

อัพเดท ตอนที่ 12 ซับไทย

เรื่องย่อ

“ทานากะ” นักเรียนชายธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่ไม่มีความพยายามในการทำเรื่องต่างๆ กับ “โอตะ” เพื่อนนักเรียนชายที่มีนิสัยตรงข้ามกับทานากะ คอยช่วยเหลือทานากะอยู่เสมอๆ

Kiznaiver ซับไทย

Kiznaiver ตอนที่ 1

Kiznaiver ตอนที่ 2

Kiznaiver ตอนที่ 3

Kiznaiver ตอนที่ 4

Kiznaiver ตอนที่ 5

Kiznaiver ตอนที่ 6

Kiznaiver ซับไทย

Kiznaiver ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Kiznaiver ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Kiznaiver ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Kiznaiver ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Kiznaiver ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Kiznaiver ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Kiznaiver ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Kiznaiver ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Kiznaiver ตอนที่ 9  สำรอง   สำรอง 9  สำรอง   สำรอง 9  สำรอง   สำรอง 9

Kiznaiver ตอนที่ 10  สำรอง   สำรอง 10  สำรอง   สำรอง 10  สำรอง   สำรอง 10

Kiznaiver ตอนที่ 11  สำรอง   สำรอง 11  สำรอง   สำรอง 11

Kiznaiver ตอนที่ 12 จบซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12