Grisaia no Kajitsu 7

 

อัพเดท ตอนOVA6 ซับไทย

เรื่องย่อ

ณ. สถานศึกษา มิฮามะ ที่ซึ่งมีเพียงนักเรียนหญิง 5 คนในโรงเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง จนกระทั่งนักเรียนคนที่ 6 และนักเรียนชายคนแรก คาซามิ ยูจิได้ย้ายมายังสถานศึกษาแห่งนี้ เรื่องราวของเหล่าหญิงสาวที่ถูกผูกมัดด้วยอดีตของพวกเธอได้เริ่มต้นขึ้น

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ซับไทย

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 1 สำรอง   ตอนที่ 1

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 2 สำรอง   ตอนที่ 2

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 3 สำรอง   ตอนที่ 3 สำรอง   ตอนที่ 3

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 4 สำรอง   ตอนที่ 4 <!–สำรอง   ตอนที่ 4–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 5 สำรอง   ตอนที่ 5 <!–สำรอง   ตอนที่ 5–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 6 สำรอง   ตอนที่ 6 <!–สำรอง   ตอนที่ 6–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 7 สำรอง   ตอนที่ 7 <!–สำรอง   ตอนที่ 7–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 8 สำรอง   ตอนที่ 8 <!–สำรอง   ตอนที่ 8–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 9 สำรอง   ตอนที่ 9 <!–สำรอง   ตอนที่ 9–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10 <!–สำรอง   ตอนที่ 10–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 11 สำรอง   ตอนที่ 11 <!–สำรอง   ตอนที่ 11–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 12 สำรอง   ตอนที่ 12 <!–สำรอง   ตอนที่ 12–>

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน ตอนที่ 13 จบ สำรอง   ตอนที่ 13 <!–สำรอง    ตอนที่ 13–>

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA สำรอง   ตอนที่ OVA <!–สำรอง   ตอนที่ OVA–>

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA2 สำรอง   ตอนที่ OVA2

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA3 สำรอง   ตอนที่ OVA3

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA4 สำรอง   ตอนที่ OVA4

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA5 สำรอง   ตอนที่ OVA5

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA6 สำรอง   ตอนที่ OVA6

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (BD) ซับไทย

Grisaia no Kajitsu ฮาเร็มในรั้วโรงเรียน (BD) ตอนที่ 1 สำรอง   ตอนที่ 1 <!–สำรอง    ตอนที่ 1–>

ลิ้งค์สำรอง Grisaia no Kajitsu ดูได้ทุกลิ้งค์

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 1

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 2

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 3

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 4

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 5

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 6

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 7

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 8

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 9

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 10

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 11

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 12

Grisaia no Kajitsu ตอนที่ 13 จบ

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA2

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA3

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA4

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA5

Grisaia no Kajitsu BD Special (OVA) ตอนที่ OVA6