Great Teacher Onizuka GTO1
จบพากย์ไทย

เรื่องย่อ

Great Teacher Onizuka GTO คุณครูพันธ์หายาก โอ นิซึกะ เอคิจิ เป็นนักเลงที่โด่งดังในโชนัน แต่กลับตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นอาจารย์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น จึงได้เดินทางมาโตเกียวกับเพื่อนตายที่ชื่อ ดันมะ ริวจิ โดยดันมะมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ที่โตเกียว ส่วนโอนิซึกะได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียน??? และโดนนักเรียนในห้องที่เขามาเป็นอาจารย์ประจำชั้นแกล้ง เขาจึงต้องสั่งสอนนักเรียนเหล่านั้นด้วยนิสัยนักเลงเก่า จนทำให้พวกเขากลับมาเป็นเด็กดีและเคารพโอนิซึกะมาก

GTO คุณครูพันธ์หายาก พากย์ไทย

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 1 สำรอง ตอนที่ 1

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 2 สำรอง ตอนที่ 2

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 3 สำรอง ตอนที่ 3

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 4 สำรอง ตอนที่ 4

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 5 สำรอง ตอนที่ 5

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 6 สำรอง ตอนที่ 6

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 7 สำรอง ตอนที่ 7

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 8 สำรอง ตอนที่ 8

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 9 สำรอง ตอนที่ 9

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 11 สำรอง ตอนที่ 11

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 12 สำรอง ตอนที่ 12

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 13 สำรอง ตอนที่ 13

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 14 สำรอง ตอนที่ 14

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 15 สำรอง ตอนที่ 15

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 สำรอง ตอนที่ 16

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 17 สำรอง ตอนที่ 17

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 18 สำรอง ตอนที่ 18

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 19 สำรอง ตอนที่ 19

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 สำรอง ตอนที่ 20

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 21 สำรอง ตอนที่ 21

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 22 สำรอง ตอนที่ 22

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 23 สำรอง ตอนที่ 23

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 24 สำรอง ตอนที่ 24

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 25 สำรอง ตอนที่ 25

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 26 สำรอง ตอนที่ 26

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 27 สำรอง ตอนที่ 27

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 28 สำรอง ตอนที่ 28

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 29 สำรอง ตอนที่ 29

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 30 สำรอง ตอนที่ 30

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 31 สำรอง ตอนที่ 31

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 32 สำรอง ตอนที่ 32

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 33 สำรอง ตอนที่ 33

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 34 สำรอง ตอนที่ 34

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 35 สำรอง ตอนที่ 35

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 36 สำรอง ตอนที่ 36

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 37 สำรอง ตอนที่ 37

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 38 สำรอง ตอนที่ 38

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 39 สำรอง ตอนที่ 39

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 40 สำรอง ตอนที่ 40

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 41 สำรอง ตอนที่ 41

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 42 สำรอง ตอนที่ 42

GTO คุณครูพันธ์หายาก [พากย์ไทย] ตอนที่ 43 สำรอง ตอนที่ 43