Glasslip0

อัพเดท ตอนที่ 13 จบซับไทย

เรื่องย่อ

สำหรับเนื้อเรื่องเพิ่มเติมมีการกล่าวถึง ฤดูร้อนที่ยากจะลืมเลือน ในเมืองเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ที่นั่นเราได้พบนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่ง แสงแดดที่สว่างจ้าและดอกไม้ไฟที่ผ่านไปชั่วข้ามคืน ฤดูร้อนที่ต่างจากเดิมได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรื่องราวเริ่มต้นที่นักเรียนมัธยมปลาย 6 คน

Glasslip ซับไทย

Glasslipตอนที่ 1

Glasslipตอนที่ 2

Glasslipตอนที่ 3

Glasslipตอนที่ 4

Glasslipตอนที่ 5

Glasslipตอนที่ 6

Glasslipตอนที่ 7

Glasslipตอนที่ 8

Glasslipตอนที่ 9

Glasslipตอนที่ 10

Glasslipตอนที่ 11

Glasslipตอนที่ 12

Glasslipตอนที่13

Glasslip ซับไทย

Glasslip ตอนที 1   สำรอง   ตอนที 1   สำรอง   ตอนที 1

Glasslip ตอนที 2   สำรอง   ตอนที 2   สำรอง   ตอนที 2

Glasslip ตอนที 3   สำรอง   ตอนที 3   สำรอง   ตอนที 3

Glasslip ตอนที 4   สำรอง   ตอนที 4   สำรอง   ตอนที 4

Glasslip ตอนที 5   สำรอง   ตอนที 5   สำรอง   ตอนที 5

Glasslip ตอนที 6   สำรอง   ตอนที 6    สำรอง   ตอนที 6 

Glasslip ตอนที 7   สำรอง   ตอนที 7   สำรอง   ตอนที 7

Glasslip ตอนที 8   สำรอง   ตอนที 8   สำรอง   ตอนที 8

Glasslip ตอนที 9   สำรอง   ตอนที 9   สำรอง   ตอนที 9

Glasslip ตอนที 10   สำรอง   ตอนที 10   สำรอง   ตอนที 10

Glasslip ตอนที 11   สำรอง   ตอนที 11   สำรอง   ตอนที 11

Glasslip ตอนที 12   สำรอง   ตอนที 12   สำรอง   ตอนที 12

Glasslip ตอนที 13 จบ   สำรอง   ตอนที 13   สำรอง   ตอนที 13