Gintama กินทามะ

อัพเดท ตอนที่ 51(316) จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ ภาค 7 ซับไทย
ซับไทยโดย Revolver-Fs

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 13 สำรอง   ตอนที่ 13 สำรอง   ตอนที่ 13

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 14สำรอง   ตอนที่ 14 สำรอง   ตอนที่ 14

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22..

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 25 สำรอง ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 26 สำรอง ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 27 สำรอง ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 28 สำรอง ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29 สำรอง ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 30  สำรอง   ตอนที่ 30 สำรอง ตอนที่ 30 สำรอง ตอนที่ 30

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 31  สำรอง   ตอนที่ 31  สำรอง   ตอนที่ 31  สำรอง   ตอนที่ 31

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 32  สำรอง   ตอนที่ 32  สำรอง   ตอนที่ 32  สำรอง   ตอนที่ 32

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 33  สำรอง   ตอนที่ 33  สำรอง   ตอนที่ 33  สำรอง   ตอนที่ 33

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 34 (299)  สำรอง   ตอนที่ 34  สำรอง   ตอนที่ 34  สำรอง   ตอนที่ 34

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 35 (300)  สำรอง   ตอนที่ 35  สำรอง   ตอนที่ 35  สำรอง   ตอนที่ 35  สำรอง   ตอนที่ 35

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 36 (301)  สำรอง   ตอนที่ 36  สำรอง   ตอนที่ 36  สำรอง   ตอนที่ 36

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 37 (302)  สำรอง   ตอนที่ 37  สำรอง   ตอนที่ 37  สำรอง   ตอนที่ 37  สำรอง   ตอนที่ 37

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 38 (303)  สำรอง   ตอนที่ 38  สำรอง   ตอนที่ 38  สำรอง   ตอนที่ 38

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 39 (304)  สำรอง   ตอนที่ 39  สำรอง   ตอนที่ 39  สำรอง   ตอนที่ 39

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 40 (305)  สำรอง   ตอนที่ 40  สำรอง   ตอนที่ 40  สำรอง   ตอนที่ 40

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 41 (306)  สำรอง   ตอนที่ 41  สำรอง   ตอนที่ 41  สำรอง   ตอนที่ 41

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 42 (307)  สำรอง   ตอนที่ 42  สำรอง   ตอนที่ 42  สำรอง   ตอนที่ 42

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 43 (308)  สำรอง   ตอนที่ 43  สำรอง   ตอนที่ 43  สำรอง   ตอนที่ 43

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 44 (309)  สำรอง   ตอนที่ 44  สำรอง   ตอนที่ 44  สำรอง   ตอนที่ 44

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 45 (310)  สำรอง   ตอนที่ 45  สำรอง   ตอนที่ 45  สำรอง   ตอนที่ 45

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 46 (310)  สำรอง   ตอนที่ 46  สำรอง   ตอนที่ 46  สำรอง   ตอนที่ 46

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 47 (312)  สำรอง   ตอนที่ 47  สำรอง   ตอนที่ 47  สำรอง   ตอนที่ 47

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 48 (313)  สำรอง   ตอนที่ 48  สำรอง   ตอนที่ 48  สำรอง   ตอนที่ 48

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 49 (314)  สำรอง   ตอนที่ 49  สำรอง   ตอนที่ 49  สำรอง   ตอนที่ 49

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 50 (315)  สำรอง   ตอนที่ 50  สำรอง   ตอนที่ 50

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 51 (316) จบ  สำรอง   ตอนที่ 51  สำรอง   ตอนที่ 51  สำรอง   ตอนที่ 51

 ลิ้งสำรอง Gintama กินทามะ ภาค 7  ดูได้ทุกลิ้ง

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 1

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 2

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 3

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 4

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 5

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 6

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 7

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 8

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 9

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 10

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 11

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 12

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 13

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 14

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 15

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 16

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 17

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 18

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 19

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 20

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 21

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 22

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 23

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 24

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 25

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 26

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 27

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 28

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 29

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 30

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 31

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 32

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 33

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 34 (299)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 35 (300)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 36 (301)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 37 (302)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 38 (303)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 39 (304)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 40 (305)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 41 (306)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 42 (307)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 43 (308)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 44 (309)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 45 (310)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 46 (311)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 47 (312)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 48 (313)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 49 (314)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 50 (315)

Gintama กินทามะ ภาค 7 ตอนที่ 51 (316)