1

อัพเดท ตอนที่ 24 จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

เฮอันเคียว เมืองหลวงและศูนย์กลางของชนชั้นสูงและวัฒนธรรมขุนนางนั้น มีการป้องกันอย่างแน่หนาโดยเขตแดนที่กล้าแข็ง… มันก็ดูจะเป็นอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว อนเมียวจิ (ผู้ใช้อาคมที่สร้างเขตแดน) สามารถป้องกันได้เพียงแค่พระราชวังที่อยู่ทางฝั่งเหนือของเมืองเท่านั้น ส่วนในตัวเมืองนั้นมีอสุรกายที่รู้จักกันในนาม “เฮอเรอร์” ที่ออกล่าวิญญาณมนุษย์หลังตะวันตกดินอยู่ แต่ทว่า ยังมีกลุ่มวีรชนที่คอยปกป้องสามัญชนจาก “เฮอเรอร์” ในเงามืดอยู่

Garo – Guren no Tsuki ซับไทย

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 1 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 1 สำรอง ตอนที่ 1 สำรอง ตอนที่ 1

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 2 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 2 สำรอง ตอนที่ 2 สำรอง ตอนที่ 2

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 3 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 3 สำรอง ตอนที่ 3 สำรอง ตอนที่ 3

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 4 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 4 สำรอง ตอนที่ 4 สำรอง ตอนที่ 4

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 5 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 5 สำรอง ตอนที่ 5 สำรอง ตอนที่ 5

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 6 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 6 สำรอง ตอนที่ 6 สำรอง ตอนที่ 6

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 7 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 7 สำรอง ตอนที่ 7 สำรอง ตอนที่ 7

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 8 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 8 สำรอง ตอนที่ 8 สำรอง ตอนที่ 8

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 9 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 9 สำรอง ตอนที่ 9 สำรอง ตอนที่ 9

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 10 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 11 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 11 สำรอง ตอนที่ 11 สำรอง ตอนที่ 11

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 13 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 13 สำรอง ตอนที่ 13 สำรอง ตอนที่ 13

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 14 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 14 สำรอง ตอนที่ 14 สำรอง ตอนที่ 14

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 15 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 15 สำรอง ตอนที่ 15 สำรอง ตอนที่ 15

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 16 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 16 สำรอง ตอนที่ 16 สำรอง ตอนที่ 16

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 17 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 17 สำรอง ตอนที่ 17 สำรอง ตอนที่ 17

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 18 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 18 สำรอง ตอนที่ 18 สำรอง ตอนที่ 18

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 19 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 19 สำรอง ตอนที่ 19 สำรอง ตอนที่ 19

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 20 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 20 สำรอง ตอนที่ 20 สำรอง ตอนที่ 20

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 21 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 21 สำรอง ตอนที่ 21 สำรอง ตอนที่ 21

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 22 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 22

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 23 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 23 สำรอง ตอนที่ 23 สำรอง ตอนที่ 23

Garo – Guren no Tsuki ตอนที่ 24 ซับไทย สำรอง ตอนที่ 24 สำรอง ตอนที่ 24 สำรอง ตอนที่ 24