Dragonaut The Resonance มังกรเหิรฟ้าผ่ามิติ

จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

เรื่องราวในอนาคต ที่ดาวแคระ พลูโต ถูกอุกกาบาตชนจนแตกสลาย อุกกาบาตลูกนั้นถูกเรียกว่า Thanatos เทพเจ้าแห่งความตายของกรีก เพื่อที่จะต่อสู้กับมหัตภัยนี้ จึงได้ฝึกฝน Dragonaut (น่าจะล้อเลียนมาจาก Astronaut) เพื่อรับมือ แต่ว่ายังมีอะไรที่นอกเหนือไปจาก Thonatos อีกด้วย พระเอก เป็นลูกนักบินอวกาศ แต่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ยานอวกาศระเบิดระหว่างการบินขึ้น ผู้รอดชีวิตหลือเพียงพระเอกคนเดียว สาเหตุถูกปกปิดไว้ โดยคนทั่วไปเชื่อว่าเป็นความผิดของนักบิน 2 ปีต่อมา เขาได้พบกับหญิงสาวนามว่า Toa ซึ่งในที่สุดเขาก็พบว่าเธอสามารถเปลี่ยนเป็นมังกรได้ หลังจากที่องค์กร ISDA พยายามที่จะจับตัวพวกเขาไว้ โดยไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัด

Dragonaut The Resonanceซับไทย

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 1

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 2

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 3

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 4

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 5

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 6

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 7

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 8

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 9

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 10

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 11

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 12

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 13

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 14

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 15

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 16

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 17

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 18

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 19

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 20

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 21

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 22

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 23

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 24

Dragonaut The Resonanceตอนที่ 25

ซับไทย

[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_01
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_02
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_03
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_04
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_05
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_06
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_07
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_08
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_09
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_10
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_11
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_12
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_13
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_14
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_15
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_16
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_17
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_18
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_19
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_20
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_21
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_22
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_23
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_24
[Grey-Zero]Dragonaut_-_The_Resonance_25

________________________________________________________________

 

สำรองเผื่อข้างบนดูไม่ได้ ซับไทย

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1198183817M0 1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1198518155M0 2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1198605422M0 3
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1198611497M0 4
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200417007M0 5
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200504090M0 6
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200597210M0 7
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200847170M0 8
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200936129M0 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1200938535M0 10
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1201111658M0 11
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1201204232M0 12
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1201286772M0 13
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1201368953M0 14
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1201981333M0 15
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1202154226M0 16
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1204655809M0 17
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207075803M0 18
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207079870M0 19
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207079870M0 20
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207338104M0 21
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207677689M0 22
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207683259M0 23
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207685242M0 24
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1207935487M0 25