Chobits ดิจิตอลเลดี้

 

จบ พากย์ไทย

TAG : ดูการ์ตูน Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่, ดูการ์ตูนออนไลน์ Chobits ดิจิตอลเลดี้, ดู Chobits ดิจิตอลเลดี้, Chobits ดิจิตอลเลดี้ พากย์ไทย, Chobits ดิจิตอลเลดี้ ซับไทย, การ์ตูน Chobits ดิจิตอลเลดี้, anime Chobits ดิจิตอลเลดี้, Chobits ดิจิตอลเลดี้ subthai, credits อ้างอิง ขอบคุณ see more at

 

เรื่องย่อ

เป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกผู้ชายคนหนึ่งจากฮอกไกโด ชื่อ Hideki เข้ามาเรียนและหางานทำในโตเกียว ในสมัยที่ Persocon (ภาษาญี่ปุ่นใช้เรียก Personal Computer) ถูกออกแบบให้มีรูปร่าง หน้าตา สวยงาม ทำงานแทนคนได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิง ซึ่งมีราคาแพงมาก Hideki ก็เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร และไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย แต่ก็อยากมีไว้ใช้เหมือนคนอื่นๆ และแล้ว Hideki ก็พบ Persocon ที่มีคนมาทิ้งไว้ที่กองขยะ เขาก็เก็บมาใช้ และตั้งชื่อว่า ชี เพราะครั้งแรกที่เปิดใช้งาน เธอพูดได้แต่คำว่า ชี

Chobits ดิจิตอลเลดี้ พากย์ไทย

Chobitsตอนที่ 1

Chobitsตอนที่ 2

Chobitsตอนที่ 3

Chobitsตอนที่ 4

Chobitsตอนที่ 5

Chobitsตอนที่ 6

Chobitsตอนที่ 7

Chobitsตอนที่ 8

Chobitsตอนที่ 9

Chobitsตอนที่ 10

Chobitsตอนที่ 11

Chobitsตอนที่ 12

Chobitsตอนที่ 13

Chobitsตอนที่ 14

Chobitsตอนที่ 15

Chobitsตอนที่ 16

Chobitsตอนที่ 17

Chobitsตอนที่ 18

Chobitsตอนที่ 19

Chobitsตอนที่ 20

Chobitsตอนที่ 21

Chobitsตอนที่ 22

Chobitsตอนที่ 23

Chobitsตอนที่ 24

Chobits ดิจิตอลเลดี้ พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1  สำรอง ตอนที่ 1

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2  สำรอง ตอนที่ 2

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3  สำรอง ตอนที่ 3

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4  สำรอง ตอนที่ 4

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5  สำรอง ตอนที่ 5

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6  สำรอง ตอนที่ 6

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7  สำรอง ตอนที่ 7

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10  สำรอง ตอนที่ 10

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12  สำรอง ตอนที่ 12

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13  สำรอง ตอนที่ 13

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14  สำรอง ตอนที่ 14

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15  สำรอง ตอนที่ 15

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16  สำรอง ตอนที่ 16

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17  สำรอง ตอนที่ 17

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18  สำรอง ตอนที่ 18

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19  สำรอง ตอนที่ 19

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20  สำรอง ตอนที่ 20

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21  สำรอง ตอนที่ 21

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22  สำรอง ตอนที่ 22

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23  สำรอง ตอนที่ 23

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24  สำรอง ตอนที่ 24

 

พากย์ไทย

ตอนที่1
ตอนที่2
ตอนที่3-4
ตอนที่5-6
ตอนที่7-8
ตอนที่9-10
ตอนที่11-12
ตอนที่13-14
ตอนที่15-16
ตอนที่17-18
ตอนที่19-20
ตอนที่21-22
ตอนที่23-24 จบ

 ________________________________________________________________

 

สำรองเผื่อข้างบนดูไม่ได้ พากย์ไทย

_ดิจิตอลเลดี้ ตอน 1
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 2
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 3-4
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 5-6
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 7-8
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 9-10
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 11-12
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 13-14
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 15-16
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 17-18
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 19-20
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 21-22
Chobits – ดิจิตอลเลดี้ ตอน 23-24 [THE END]