2

อัพเดท ตอนที่ 11-15 ซับไทย

เรื่องย่อ

จิตแพทย์เรียวและพยาบาลอาสึนะคอยอธิบายเรื่องโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตต่างๆโดยสอดแทรกมุกตลกต่างๆไว้ด้วย

Anime de Wakaru Shinryounaika ซับไทย

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 1    สำรอง  ตอนที่ 1

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 2    สำรอง  ตอนที่ 2

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 3    สำรอง  ตอนที่ 3

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 4    สำรอง  ตอนที่ 4

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 6    สำรอง  ตอนที่ 6

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 7    สำรอง  ตอนที่ 7

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 8    สำรอง  ตอนที่ 8

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 9    สำรอง  ตอนที่ 9

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 10    สำรอง  ตอนที่ 10

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 11    สำรอง  ตอนที่ 11

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 12    สำรอง  ตอนที่ 12

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 13    สำรอง  ตอนที่ 13

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 14    สำรอง  ตอนที่ 14

Anime de Wakaru Shinryounaika ตอนที่ 15    สำรอง  ตอนที่ 15

ลิ้งสำรอง Anime de Wakaru Shinryounaika ดูได้ทุกลิ้ง

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 1

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 2

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 3

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 4

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 5

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 6

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 7

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 8

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 9

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 10

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 11

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 12

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 13

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 14

Anime de Wakaru Shinryounaikaตอนที่ 15