1

Tag : Ange Vierge 2016 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ซับไทย

จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

เมื่อประตูมิติ “Hairou” ได้เปิดขึ้น ทำให้โลกทั้ง 4 ได้เชื่อมต่อกัน ในขณะเดียวกันก็ได้ทำให้พลัง “Exceed” ในตัวของเหล่าเด็กสาวตื่นขึ้น และได้มีการก่อตั้งโรงเรียน Seiran สำหรับผู้สาวน้อยผู้มีพลังพิเศษที่ถูกเรียกว่า “Progress” ขึ้นที่โลกมนุษย์ เพื่อให้สาวๆ จากทั้ง 4 โลกได้เรียนรู้ในการใช้พลังพิเศษ

 

ตัวอย่าง PV

 

Ange Vierge ซับไทย

Ange Vierge ตอนที่ 1 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Ange Vierge ตอนที่ 2 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Ange Vierge ตอนที่ 3 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Ange Vierge ตอนที่ 4 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Ange Vierge ตอนที่ 5 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Ange Vierge ตอนที่ 6 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Ange Vierge ตอนที่ 7 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Ange Vierge ตอนที่ 8 ซับไทย   สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Ange Vierge ตอนที่ 9 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Ange Vierge ตอนที่ 10 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Ange Vierge ตอนที่ 11 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Ange Vierge ตอนที่ 12 ซับไทย END  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12