1
อัพเดท ตอนที่ 1-4 [BD] ซับไทย

เรื่องย่อ

<<เปลวเพลิง>> — อาวุธที่ก่อร่างวัตถุจากวิญญาณด้วยพลังแห่งแห่งจิตใจ ผม โคโคโนเอะ โทโอรุ ได้รับพลังนั้นซึ่งกล่าวกันว่ามีทุกพันคน จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนยังวิทยาลัยโคเรียวซึ่งเด่นในเรื่องของ <<เปลวเพลิง>> และยังเป็นโรงเรียนสอนเทคนิคการต่อสู้อีกด้วย แต่ด้วยเหตุผลบางประการ <<เปลวเพลิง>> ของผมไม่ได้ปรากฏรูปออกมาเป็นอาวุธ แต่เป็นเครื่องป้องกัน นั่นก็คือ <<โล่>>

Absolute Duo [BD] ซับไทย

Absolute Duo ตอนที่ 1 [BD] สำรอง   ตอนที่ 1 [BD]

Absolute Duo ตอนที่ 2 [BD] สำรอง   ตอนที่ 2 [BD]

Absolute Duo ตอนที่ 3 [BD] สำรอง   ตอนที่ 3 [BD]

Absolute Duo ตอนที่ 4 [BD] สำรอง   ตอนที่ 4 [BD]

 

Absolute Duo ซับไทย

Absolute Duo ตอนที่ 1 สำรอง   ตอนที่ 1 <!–สำรอง   ตอนที่ 1–>

Absolute Duo ตอนที่ 2 สำรอง   ตอนที่ 2

Absolute Duo ตอนที่ 3 สำรอง   ตอนที่ 3

Absolute Duo ตอนที่ 4 สำรอง   ตอนที่ 4

Absolute Duo ตอนที่ 5 สำรอง   ตอนที่ 5

Absolute Duo ตอนที่ 6 สำรอง   ตอนที่ 6

Absolute Duo ตอนที่ 7 สำรอง   ตอนที่ 7

Absolute Duo ตอนที่ 8 สำรอง   ตอนที่ 8 สำรอง   ตอนที่ 8

Absolute Duo ตอนที่ 9 สำรอง   ตอนที่ 9 สำรอง   ตอนที่ 9

Absolute Duo ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10

Absolute Duo ตอนที่ 11 สำรอง   ตอนที่ 11 สำรอง   ตอนที่ 11

Absolute Duo ตอนที่ 12 สำรอง   ตอนที่ 12   ตอนที่ 12

ลิ้งสำรองAbsolute Duoซับไทย

Absolute Duo ตอนที่ 1

Absolute Duo ตอนที่ 2

Absolute Duo ตอนที่ 3

Absolute Duo ตอนที่ 4

Absolute Duo ตอนที่ 5

Absolute Duo ตอนที่ 6

Absolute Duo ตอนที่ 7

Absolute Duo ตอนที่ 8

Absolute Duo ตอนที่ 9

Absolute Duo ตอนที่ 10

Absolute Duo ตอนที่ 11

Absolute Duo ตอนที่ 12